Başlangıç / hakki

hakki

PAYDAŞ RAPORU – 2019

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından derlenen bu rapor, 5/1 ve 16/21 sayılı İnsan Hakları Konseyi kararları uyarınca, evrensel periyodik incelemesinin dönemsel olma niteliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rapor, evrensel periyodik incelemeye katkıda bulunmak için 100 paydaş tarafından gönderilen bilgilerin bir özetidir ve kelime kısıtlaması nedeniyle kısaltılmış olarak sunulmaktadır. Dağıtım …

Devamı »

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMSERLİĞİ RAPORU -2019

Bu rapor, evrensel periyodik incelemenin dönemselliği dikkate alınarak İnsan Hakları Konseyi’nin 5/1 ve 16/21 sayılı kararları uyarınca hazırlanmıştır. Sözleşme temelli organlar ve özel raportörler tarafından hazırlanan raporlar ile diğer ilgili Birleşmiş Milletler belgelerinde yer alan bilgilerin, kelime sınırı kısıtlamaları nedeniyle, özetlenmiş bir şekilde sunulmuş bir derlemesidir. BM RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN …

Devamı »

BM İnsan Hakları Konseyi 16/21 Sayılı Kararı Eki’nin Beşinci Paragrafı Uyarınca Sunulan Ulusal Rapor-TÜRKİYE – 14 Ekim 2019

BM İnsan Hakları Konseyi 16/21 Sayılı Kararı Eki’nin Beşinci Paragrafı Uyarınca Sunulan Ulusal Raporu indirmek için tıklayınız I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ  1. Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı (DB) tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde ilgili devlet kurumları, ulusal insan hakları …

Devamı »

BİLGİ NOTU: ÇALIŞMA HAKKI

 OHAL Sürecinde Hak Kayıpları ve Mağduriyetleri Araştırması  Final Raporu1  15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) yönetimi ikinci yılını doldurduğu şu günlere kadar 7 (yedi) defa uzatıldı, çıkarılan 36 (otuz altı) KHK ile siyasi, ekonomik ve toplumsal hayata dair pek çok düzenleme yapıldı. Bunun yanı sıra …

Devamı »

BİLGİ NOTU: İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KORUNMASI

 2015 yılında verilen tavsiyelerin arasında doğrudan insan hakları savunucuları için bir tavsiye bulunmaktadır. Türkiye’nin uygulama taahhüdü vermediği ve Çekya tarafından verilen bu tavsiye hakaret ile ilgili kanun hükümlerinin insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik olarak kullanılmasından kaçınılması ile ilgilidir.  2015 yılında Evrensel Periyodik İzleme kapsamında verilen tavsiyelerin ardından sivil toplum …

Devamı »

BİLGİ NOTU: MEDYA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 Medya ve İfade Özgürlüğü konusunda verilen tavsiyeler  Evrensel Periyodik İnceleme mekanizması tarafından 2015 yılında medya ve ifade özgürlüğü alanında verilen tavsiye sayısı 37 olmuştur. Türkiye bu tavsiyelerin 15’ini kayıt altına almış, 22’sini kabul etmiştir.  15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde zaten vahim olan ifade özgürlüğü tablosu, Olağanüstü Hal’in ilan edilmesinden sonraki …

Devamı »

BİLGİ NOTU: TAHİR ELÇİ CİNAYETİNİN ETKİN SORUŞTURULMAMASI

 Tavsiye:  Cezasızlıkla mücadele konusunda çabaların arttırılması ve kolluk görevlileri tarafından işlendiği iddia edilen tüm geçmiş ve şimdiki insan hakları ihlallerinin hızlı, tarafsız, etkili ve derinlemesine araştırılması ve bu tür ihlallerin cezasız kalmamasının sağlanması (İsviçre)  Tahir Elçi Cinayeti Tahir Elçi, 15 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” …

Devamı »

İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

İnsan Hakları Sözleşmeleri, taraf olan devletler bakımından ırkına, rengine, cinsiyetine, ulusal ve etnik kökenine, cinsiyet yönelimine ve kimliğine, yaşına, diline, dinine, inancına, fiziksel durumuna, sosyal statüsüne bağlı olmaksızın kendi yetki alanlarında yaşayan herkesin insan hak ve özgürlükle- rini kullanmalarını sağlayacak yükümlülüklerini yerine getirildikleri yol haritaları sunarlar. Bu yol haritalarının uygulanması …

Devamı »

BİLGİ NOTU: KUVVETLER AYRILIĞI- YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Yargının Yürütmeden tam bağımsızlığının güvence altına alınması  Bağımsız yargının güçlendirilmesine yönelik reform sürecinde sivil toplumun, AGİT’in ve Venedik Komisyonunun görüşlerinin alınması ve işbirliği  BM Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı Özel raportörünün tavsiyelerinin uygulanması  Yargı Bağımsızlığı ile ilgili olarak Türkiye’deki gelişmeleri iki temel başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi 2016 yılının ikinci …

Devamı »

BİLGİ NOTU: HRANT DİNK CİNAYETİNİN ETKİN SORUŞTURULMAMASI

 Tavsiye: Türkçe yayımlanan haftalık Ermeni gazetesi Agos’un genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada etkili bir soruşturma yürütülmesi (Ermenistan)   HRANT DİNK CİNAYETİNDE SORUŞTURMA VE İLK YARGILAMA  Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de, Agos Gazetesi’nin önünde suikasta uğramasından hemen sonra cinayeti işleyen kişi güvenlik kameralarından tespit edilmiş ve Dink’in bu kişinin …

Devamı »