Başlangıç / hakki (sayfa 2)

hakki

BİLGİ NOTU: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

 2015 yılında gerçekleşen Evrensel Periyodik İzleme sırasında Türkiye’ye çocuk işçiliği ile ilgili verilen tavsiyeler şöyledir: – Çocuğa karşı şiddet, çocuk işçiliği ve ticaretini oönlemeye yönelik adımların sürdürülmesi  – Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması ve istihdama erişimde asgari yaşın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için ilave tedbirlerin alınması  – …

Devamı »

BİLGİ NOTU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ- KADINA KARŞI VE EV İÇİ ŞİDDET

 2015 yılında verilen tavsiyelerin önemli bir bölümü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin güçlendirilmesine ve kadınlara karşı ve ev içi şiddetin önlenmesinde etkili tedbirlerin alınmasına yöneliktir.   Türkiye’ye toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında; “Toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem programının uygulanması”, “Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarının iyileştirilmesi”, “Kadın istihdamının geliştirilmesi”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmek …

Devamı »

BİLGİ NOTU: Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar (2015-2018)

 Türkiye’nin 1923 Lozan Barış Antlaşması’yla resmi olarak azınlık statüsü tanıdığı tek grup gayrimüslimlerdir. Türkiye’de hem resmi alanda hem de gayri resmi söylem ve uygulamalarda devam eden ve hak ihlallerinin önemli kaynaklarından biri olan temel hata Lozan’da tek tek isimleri sayılmasa da, uygulamada Lozan’da tanınan hakların sadece Rumları, Ermenileri ve Musevileri …

Devamı »

EPİ SÜREÇLERİ

Devletlerin insan hakları durumuna ilişkin inceleme İsviçre’nin Cenevre kentinde bir Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte ve yaklaşık 3,5 saat sürmektedir. İnceleme Sürecine esas olan belgeler: Devletlerin insan hakları performansı incelenirken üç temel belge esas alınır: • Ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin olarak Devlet tarafından hazırlanmış olan 20 sayfalık Ulusal Rapor, • …

Devamı »

EPİ VE TÜRKİYE

Türkiye ilk EPİ döngüsünde, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal raporunu 20 Şubat 2010 tarihinde sunmuştur. Buna mukabil Türkiye’ye ilişkin -açıklanması kabul edilen- 24 uluslararası STK ve Avrupa Konseyi raporu, 5 Türkiye merkezli STK raporu (Akder, TİHV, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Protestan Kiliseler Derneği ve Üniversiteli Kadınlar Derneği) ile 3 ortak …

Devamı »

HAKKINDA

İnsan Hakları Sözleşmeleri, taraf olan devletler bakımından ırkına, rengine, cinsiyetine, ulusal ve etnik kökenine, cinsiyet yönelimine ve kimliğine, yaşına, diline, dinine, inancına, fiziksel durumuna, sosyal statüsüne bağlı olmaksızın kendi yetki alanlarında yaşayan herkesin insan hak ve özgürlüklerini kullanmalarını sağlayacak yükümlülüklerini yerine getirildikleri yol haritaları sunarlar.Bu yol haritalarının uygulanması bir yandan …

Devamı »