Başlangıç / YAYINLAR

YAYINLAR

PAYDAŞ RAPORU – 2019

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından derlenen bu rapor, 5/1 ve 16/21 sayılı İnsan Hakları Konseyi kararları uyarınca, evrensel periyodik incelemesinin dönemsel olma niteliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rapor, evrensel periyodik incelemeye katkıda bulunmak için 100 paydaş tarafından gönderilen bilgilerin bir özetidir ve kelime kısıtlaması nedeniyle kısaltılmış olarak sunulmaktadır. Dağıtım …

Devamı »

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMSERLİĞİ RAPORU -2019

Bu rapor, evrensel periyodik incelemenin dönemselliği dikkate alınarak İnsan Hakları Konseyi’nin 5/1 ve 16/21 sayılı kararları uyarınca hazırlanmıştır. Sözleşme temelli organlar ve özel raportörler tarafından hazırlanan raporlar ile diğer ilgili Birleşmiş Milletler belgelerinde yer alan bilgilerin, kelime sınırı kısıtlamaları nedeniyle, özetlenmiş bir şekilde sunulmuş bir derlemesidir. BM RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN …

Devamı »

BM İnsan Hakları Konseyi 16/21 Sayılı Kararı Eki’nin Beşinci Paragrafı Uyarınca Sunulan Ulusal Rapor-TÜRKİYE – 14 Ekim 2019

BM İnsan Hakları Konseyi 16/21 Sayılı Kararı Eki’nin Beşinci Paragrafı Uyarınca Sunulan Ulusal Raporu indirmek için tıklayınız I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ  1. Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı (DB) tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde ilgili devlet kurumları, ulusal insan hakları …

Devamı »

İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

İnsan Hakları Sözleşmeleri, taraf olan devletler bakımından ırkına, rengine, cinsiyetine, ulusal ve etnik kökenine, cinsiyet yönelimine ve kimliğine, yaşına, diline, dinine, inancına, fiziksel durumuna, sosyal statüsüne bağlı olmaksızın kendi yetki alanlarında yaşayan herkesin insan hak ve özgürlükle- rini kullanmalarını sağlayacak yükümlülüklerini yerine getirildikleri yol haritaları sunarlar. Bu yol haritalarının uygulanması …

Devamı »