Başlangıç / BİLGİ NOTLARI

BİLGİ NOTLARI

BİLGİ NOTU: ÇALIŞMA HAKKI

 OHAL Sürecinde Hak Kayıpları ve Mağduriyetleri Araştırması  Final Raporu1  15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) yönetimi ikinci yılını doldurduğu şu günlere kadar 7 (yedi) defa uzatıldı, çıkarılan 36 (otuz altı) KHK ile siyasi, ekonomik ve toplumsal hayata dair pek çok düzenleme yapıldı. Bunun yanı sıra …

Devamı »

BİLGİ NOTU: İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KORUNMASI

 2015 yılında verilen tavsiyelerin arasında doğrudan insan hakları savunucuları için bir tavsiye bulunmaktadır. Türkiye’nin uygulama taahhüdü vermediği ve Çekya tarafından verilen bu tavsiye hakaret ile ilgili kanun hükümlerinin insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik olarak kullanılmasından kaçınılması ile ilgilidir.  2015 yılında Evrensel Periyodik İzleme kapsamında verilen tavsiyelerin ardından sivil toplum …

Devamı »

BİLGİ NOTU: MEDYA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 Medya ve İfade Özgürlüğü konusunda verilen tavsiyeler  Evrensel Periyodik İnceleme mekanizması tarafından 2015 yılında medya ve ifade özgürlüğü alanında verilen tavsiye sayısı 37 olmuştur. Türkiye bu tavsiyelerin 15’ini kayıt altına almış, 22’sini kabul etmiştir.  15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde zaten vahim olan ifade özgürlüğü tablosu, Olağanüstü Hal’in ilan edilmesinden sonraki …

Devamı »

BİLGİ NOTU: TAHİR ELÇİ CİNAYETİNİN ETKİN SORUŞTURULMAMASI

 Tavsiye:  Cezasızlıkla mücadele konusunda çabaların arttırılması ve kolluk görevlileri tarafından işlendiği iddia edilen tüm geçmiş ve şimdiki insan hakları ihlallerinin hızlı, tarafsız, etkili ve derinlemesine araştırılması ve bu tür ihlallerin cezasız kalmamasının sağlanması (İsviçre)  Tahir Elçi Cinayeti Tahir Elçi, 15 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” …

Devamı »

BİLGİ NOTU: KUVVETLER AYRILIĞI- YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Yargının Yürütmeden tam bağımsızlığının güvence altına alınması  Bağımsız yargının güçlendirilmesine yönelik reform sürecinde sivil toplumun, AGİT’in ve Venedik Komisyonunun görüşlerinin alınması ve işbirliği  BM Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı Özel raportörünün tavsiyelerinin uygulanması  Yargı Bağımsızlığı ile ilgili olarak Türkiye’deki gelişmeleri iki temel başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi 2016 yılının ikinci …

Devamı »

BİLGİ NOTU: HRANT DİNK CİNAYETİNİN ETKİN SORUŞTURULMAMASI

 Tavsiye: Türkçe yayımlanan haftalık Ermeni gazetesi Agos’un genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada etkili bir soruşturma yürütülmesi (Ermenistan)   HRANT DİNK CİNAYETİNDE SORUŞTURMA VE İLK YARGILAMA  Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de, Agos Gazetesi’nin önünde suikasta uğramasından hemen sonra cinayeti işleyen kişi güvenlik kameralarından tespit edilmiş ve Dink’in bu kişinin …

Devamı »

BİLGİ NOTU: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

 2015 yılında gerçekleşen Evrensel Periyodik İzleme sırasında Türkiye’ye çocuk işçiliği ile ilgili verilen tavsiyeler şöyledir: – Çocuğa karşı şiddet, çocuk işçiliği ve ticaretini oönlemeye yönelik adımların sürdürülmesi  – Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması ve istihdama erişimde asgari yaşın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için ilave tedbirlerin alınması  – …

Devamı »

BİLGİ NOTU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ- KADINA KARŞI VE EV İÇİ ŞİDDET

 2015 yılında verilen tavsiyelerin önemli bir bölümü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin güçlendirilmesine ve kadınlara karşı ve ev içi şiddetin önlenmesinde etkili tedbirlerin alınmasına yöneliktir.   Türkiye’ye toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında; “Toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem programının uygulanması”, “Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarının iyileştirilmesi”, “Kadın istihdamının geliştirilmesi”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmek …

Devamı »

BİLGİ NOTU: Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar (2015-2018)

 Türkiye’nin 1923 Lozan Barış Antlaşması’yla resmi olarak azınlık statüsü tanıdığı tek grup gayrimüslimlerdir. Türkiye’de hem resmi alanda hem de gayri resmi söylem ve uygulamalarda devam eden ve hak ihlallerinin önemli kaynaklarından biri olan temel hata Lozan’da tek tek isimleri sayılmasa da, uygulamada Lozan’da tanınan hakların sadece Rumları, Ermenileri ve Musevileri …

Devamı »