Başlangıç / BİLGİ NOTLARI / BİLGİ NOTU: KUVVETLER AYRILIĞI- YARGI BAĞIMSIZLIĞI

BİLGİ NOTU: KUVVETLER AYRILIĞI- YARGI BAĞIMSIZLIĞI

  1. Yargının Yürütmeden tam bağımsızlığının güvence altına alınması 
  2. Bağımsız yargının güçlendirilmesine yönelik reform sürecinde sivil toplumun, AGİT’in ve Venedik Komisyonunun görüşlerinin alınması ve işbirliği 
  3. BM Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı Özel raportörünün tavsiyelerinin uygulanması 

Yargı Bağımsızlığı ile ilgili olarak Türkiye’deki gelişmeleri iki temel başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi 2016 yılının ikinci yarısında ilan edilen ve iki yıl süren Olağanüstü Hal (OHAL) ve uygulamaları, bir diğeri de OHAL döneminde yapılan Anayasa değişiklikleridir. 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kontrol Ediliyor

BİLGİ NOTU: ÇALIŞMA HAKKI

 OHAL Sürecinde Hak Kayıpları ve Mağduriyetleri Araştırması  Final Raporu1  15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından …