Epi 145- Çek Cumhuriyeti

Epi 145- Çek Cumhuriyeti

 Çek Cumhuriyeti
Saygı Gösterme Yükümlülügü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSiYELERi
Kabul Edildi
45.121. Hukukun üstünlügüne ve Yargının bagımsızlıgına Saygı gösterilmesi ve Avrupa Insan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması (Çek Cumhuriyeti);
Adalet