Epi
Displaying 1 - 11 of 11
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.149.
Tavsiye Metni Medyanın müdahale ve sansür olmaksızın serbestçe çalısmasının saglanması
Izleme Yapilacak Alan İFADE ZGÜRLÜĞÜ VE BİLGİYE ERİŞİM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Avustralya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.147.
Tavsiye Metni Düsünce ve din özgürlügü ile bilgi edinme özgürlügü ve ifade özgürlügü haklarını Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan Özgürlük
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke İzlanda
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.144.
Tavsiye Metni Uluslararası standartlarla uyum içinde din özgürlügü için gerekli kosulların yer Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DÜŞÜNCE, İNANÇ E DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Polonya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.143.
Tavsiye Metni Basta medya olmak üzere, kanunda ve uygulamada, din ve inanç özgürlügünü teminat Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DÜŞÜNCE, İNANÇ E DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Haiti
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.142.
Tavsiye Metni Avrupa Insan Hakları Mahkemesi’nin Yunan yurttaslarının Türkiye’deki tasınmazlar Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan MÜLKİYET HAKKI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Yunanistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.141.
Tavsiye Metni Avrupa Insan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının saglanması
Izleme Yapilacak Alan ADALETE ERİŞİM VE TELAFİ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Fransa
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.140.
Tavsiye Metni 45.140. Alıkonulma yerlerinin izlenmesinin yogunlastırılması ve iskenceye sıfır Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ALIKONULMA KOŞULLARI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke İsviçre
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.14.
Tavsiye Metni İklim Değişikliğine dair Paris Anlaşması’nın onaylanması ve uygulanmasında toplu Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI ARAÇLARININ ONAYLANMASI
Tavsiye Durumu Not Edildi
Tavsiye Veren Ulke Bahamalar
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.146.
Tavsiye Metni Kapatılmasından kaynaklanan sorunları çözme için Heybeliada Ruhban Okulu'nun yen Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞI
Tavsiye Durumu Not Edildi
Tavsiye Veren Ulke Yunanistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.148.
Tavsiye Metni “Türklüğün aşağılanması” başlığı altında Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi ile ifade Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLGİYE ERİŞİM
Tavsiye Durumu Not Edildi
Tavsiye Veren Ulke Ermenistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.145.
Tavsiye Metni Ekümenik Patrikhane’ye tüzel kişilik verilmesi (Yunanistan);
Izleme Yapilacak Alan DÜŞÜNCE, İNANÇ VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Tavsiye Durumu Not Edildi
Tavsiye Veren Ulke Yunanistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR