Epi
Izleme Yapilacak Alan
Tavsiye Veren Ulke
Displaying 1 - 20 of 632
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.301.
Tavsiye Metni Sınır noktalarında ve göç merkezlerinde sıgınmacıların hukuki destek ve tercüme Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ADALETİN İDARESİ VE ADİL YARGILANMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Meksika
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.300.
Tavsiye Metni Mültecilerin geri dönüslerinin uluslararası hukuka uygun sekilde gerçekleştirilm Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DEVLETLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Arnavutluk
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.299.
Tavsiye Metni Mültecilere ev sahipligi ve bu kisilere gerekli hizmetlerin sunulması konusunda Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DEVLETLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Katar
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.298.
Tavsiye Metni Türkiye’ye sıgınmayı isteyen kisilere insan hakları merkezli bir yaklasım uygula Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DEVLETLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Azerbaycan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.297.
Tavsiye Metni Uluslararası toplulugun dikkatinin mültecilerin içinde bulundukları zor duruma ç Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DEVLETLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Libya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.296.
Tavsiye Metni Mülteciler, göçmenler ve sığınmacılara insani yardım, eğitim ve sağlık hizmetler Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DEVLETLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Sudan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.295.
Tavsiye Metni Türkiye topraklarındaki tüm sıgınmacılar ve göçmenlerin temel insan haklarını ku Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan YASAL, KURUMSAL VE POLİTİKA ÇERÇEVESİ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Afganistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.294.
Tavsiye Metni Korunmaları için daha fazla kaynak tahsisi edilmesini tesvik ederek mültecilerin Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan DEVLETLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIM
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Venezuela
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.293.
Tavsiye Metni Tüm göçmen isçilerin saglık hizmetine erisimlerinin saglanması.

Türkiye'nin y Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan SAĞLIK HAKKI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Afganistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.292.
Tavsiye Metni Göçmenlerin haklarının uluslararası insan hakları standartları uyarınca korunmas Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan YASAL, KURUMSAL VE POLİTİKA ÇERÇEVESİ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Filipinler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.291.
Tavsiye Metni Tüm paydasların katılımı ile Ulusal Göç Eylem Planı’nın hazırlanmasına yönelik ç Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan YASAL, KURUMSAL VE POLİTİKA ÇERÇEVESİ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Yemen
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.290.
Tavsiye Metni Engelli bireylere karsı ayrımcı hükümlerin gözden geçirilmesinin ve ayrımcılıkl Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Ruanda
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.289.
Tavsiye Metni Basta engelli çocuklar için erisebilirlik olmak üzere engelli bireylerin hakları Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ HAKLARI:KİŞİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Vietnam
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.288.
Tavsiye Metni Engelli bireylerin haklarının korunması ve desteklenmesi için mevzuatla ilgili, Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Umman
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri YOKSULLUĞA SON
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.287.
Tavsiye Metni Engelli çocuklar için kapsayıcı egitimin artırılması için daha ileri adımların a Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan EĞİTİM HAKKI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Karadağ
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri NİTELİKLİ EĞİTİM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.286.
Tavsiye Metni Kurumlarda bulunan engelli bireylerin tecrit edilmesinden ve rızaya dayalı olmay Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:ŞİDDETE, SÖMÜRÜYE, TACİZE KARŞI KO
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Cezayir
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.285.
Tavsiye Metni Ayrımcılıkla mücadele mevzuatının Engelli Bireylerin Haklarına iliskin Sözlesme Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Malezya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.284.
Tavsiye Metni Engelli bireylerle ilgili ayrımcı hükümlerin iptal edilmesi ve ayrımcılıkla müca Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Haiti
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.283.
Tavsiye Metni Engelli bireyler aleyhindeki ayrımcı hükümlerin iptal edilmesi ve ayrımcılıkla m Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Çad
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.282.
Tavsiye Metni Engelli bireylerin haklarının gelistirilmesi için mevzuat ve kurum düzeyindeki t Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Bhutan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri YOKSULLUĞA SON