Epi
Izleme Yapilacak Alan
Tavsiye Veren Ulke
Displaying 21 - 40 of 632
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.281.
Tavsiye Metni Kapsayıcı egitime erisimlerinin teminat altına alınması dahil, engelli bireyleri Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan EĞİTİM HAKKI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Ukrayna
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri NİTELİKLİ EĞİTİM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.280.
Tavsiye Metni Engelli bireylerin topluma dahil edilmesi ve yeterli saglık hizmeti verilmesi da Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:BAĞIMSIZLIK- KAPSAYICILIK
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Sudan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.279.
Tavsiye Metni Engelli çocuklar için kapsayıcı egitimin tesvik edilmesi (Güney Sudan);
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri NİTELİKLİ EĞİTİM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.278.
Tavsiye Metni Engelli bireylerin topluma ve kendi çevrelerine dahil olmalarını ve etkin katılı Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ HAKLARI:KİŞİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Cibuti Cumhuriyeti
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.277.
Tavsiye Metni Kırsal alanlardakiler dahil, engelli bireyler için kapsayıcı egitimi kolaylastır Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:BAĞIMSIZLIK-KAPSAYICILIK
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Singapur
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri NİTELİKLİ EĞİTİM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.276.
Tavsiye Metni Engelli Bireylerin Haklarına iliskin Sözlesme’nin Uygulanmasını ve Izlenmesini D Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ENGELLİ KİŞİLER:TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Ürdün
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.274.
Tavsiye Metni Kendi kurumlarının üyelerini seçerken Müslüman olmayan azınlıkların yasadıkları Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan KAMU İŞLERİNE KATILIM VE SEÇME HAKKI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Lübnan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.271.
Tavsiye Metni Düzenlemelerin yapılmasına verilen yedi yıllık araya son verilerek ve daha fazla Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan KAMU İŞLERİNE KATILIM VE SEÇME HAKKI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Yunanistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.263.
Tavsiye Metni Tüm evli kadınları ve çocukların haklarını teminat altına almak üzere, kayda alı Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan EVLİLİK VE AİLE İLE İLİŞKİLİ HAKLAR
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Hindistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri TOPLUMSAL CİNSİYET
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.262.
Tavsiye Metni Çocukların her türlü bedensel cezalandırmasını yasaklayan bir mevzuatın kabul ed Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Polonya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.261.
Tavsiye Metni Çocuk isçiligi ile mücadeleyi amaçlayan ulusal planın uygulanmasına ve desteklen Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: SÖMÜRÜYE KARŞI KORUMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Umman
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.260.
Tavsiye Metni Çocuk isçiligi ve zorla çalıstırmayı ortadan kaldırmak için hükümetin çabalarını Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: SÖMÜRÜYE KARŞI KORUMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Namibya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.259.
Tavsiye Metni Çocuk Isçiligi ile Mücadele Ulusal Programı’nın etkili sekilde uygulanması dahil Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: SÖMÜRÜYE KARŞI KORUMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Malezya
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.258.
Tavsiye Metni Çocuklara ve ergenlerin hakları ve genel anlamda esenliklerinin korunmasını sagl Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: TANIMLAR-GENEL İLKELER
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Dominik Cumhuriyeti
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.257.
Tavsiye Metni Çocuklara ve ergenlere karsı siddet, kötü muamele ya da terk edilmeleri vakaları Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan YASAL, KURUMSAL VE POLİTİKA ÇERÇEVESİ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Küba
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.256.
Tavsiye Metni Çocuklar için asgari çalısma yasının yeniden degerlendirilmesi ve kayıt dısı isl Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: SÖMÜRÜYE KARŞI KORUMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Bahreyn
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.254.
Tavsiye Metni Çocuklara karsı siddetin önlenmesi ve çocuk isçiliginin ortadan kaldırılmasını s Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan ÇOCUKLAR: SÖMÜRÜYE KARŞI KORUMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Ukrayna
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.253.
Tavsiye Metni Kadınların, çocukların ve engelli bireylerin haklarını desteklenmesini amaçlayan Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI VE UYGULAMA PLANLARI
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Türkmenistan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASI
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.252.
Tavsiye Metni Yüksek ögretim ve istihdam alanında kadın temsilini artırma çabalarının güçlendi Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan KADINLARIN İLERLEMESİ
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Sri Lanka
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri TOPLUMSAL CİNSİYET
Dongu 3. DÖNGÜ (2020) TAVSiYELERi
Tavsiye No 45.251.
Tavsiye Metni Kadın sıgınma evleri ile siddet önleme ve izleme merkezlerine destek veren tüm ç Devamı ...
Izleme Yapilacak Alan İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VE FARKINDALIK ARTIRMA
Tavsiye Durumu Kabul Edildi
Tavsiye Veren Ulke Singapur
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri TOPLUMSAL CİNSİYET