CEDAW KOMİTESİ

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin taraf devletler tarafından uygulanmasını inceleyen ve tavsiyelerde bulunan CEDAW Komitesi, 13 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği 82. oturumunda Türkiye’nin sekizinci dönem raporuyla ilgili konu ve soru listesine verdiği yanıtları gözden geçirecek.