EPİ SÜREÇLERİ

Devletlerin insan hakları durumuna ilişkin inceleme İsviçre’nin Cenevre kentinde bir Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte ve yaklaşık 3,5 saat sürmektedir. İnceleme Sürecine esas olan belgeler: Devletlerin insan hakları performansı incelenirken üç temel belge esas alınır: • Ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin olarak Devlet tarafından hazırlanmış olan 20 sayfalık Ulusal Rapor, • BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin BM sözleşme organları, özel tematik raportörleri (özel usuller) ve diğer UNDP, UNICEF gibi BM ajanslarının sağladığı bilgilerden oluşturduğu 10 sayfalık derleme • BM İnsan Hakları Komiserliği’nin sivil toplum kuruluşlarının sunduğu raporlardan oluşturduğu 10 sayfalık rapor Yukarıda anılan bu belgeler, BM Yüksek Komiserliği’nin internet sitesinde Çalışma Grubu toplantısından altı hafta önce yayınlanır.

Faliyetler-Açıklamalar

6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ – PAZARCIK VE ELBİSTAN DEPREMLERİ ÖN GÖZLEM RAPORU

0
İnsan haklarını koruyan, geliştiren sözleşmeleri gereğince taraf devletlerin uluslararası insan hakları standartlarını uygulama yükümlülüğü, doğal afetlerde de geçerlidir. Uluslararası insan hakları standartlarına bağlılık, afetten...

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ (29-30 KASIM 2021)

0
İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU(İHOP) EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ (29-30 KASIM 2021) İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM...

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ)  tavsiyelerinin uygulanmasının izlenmesine yönelik...

BM İnsan Hakları Mekanizmaları

BM Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye’nin Sözleşme kapsamındaki performansına ilişkin Nihai Gözlem ve Tavsiyeleri içeren...

0
Türkiye'nin birleştirilmiş dördüncü ve beşinci periyodik raporlarını 17 ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan 2714. ve 2715. toplantılarında değerlendiren BM Çocuk Hakları Komitesi, 26...

CEDAW KOMİTESİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN NİHAİ GÖZLEM RAPORUNU YAYINLADI

0
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin taraf devletler tarafından uygulanmasını inceleyen ve tavsiyelerde bulunan CEDAW Komitesi, 13 Haziran - 1 Temmuz 2022...

BM ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

0
BM Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye'nin birleştirilmiş dördüncü ve beşinci periyodik raporlarına ilişkin olarak Konu Listesi'ni hazırladı. Hazırlık sürecine, 23 sivil toplum kuruluşu raporlarını sunarak...

Raporlar