EPİ SÜREÇLERİ

Devletlerin insan hakları durumuna ilişkin inceleme İsviçre’nin Cenevre kentinde bir Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte ve yaklaşık 3,5 saat sürmektedir. İnceleme Sürecine esas olan belgeler: Devletlerin insan hakları performansı incelenirken üç temel belge esas alınır: • Ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin olarak Devlet tarafından hazırlanmış olan 20 sayfalık Ulusal Rapor, • BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin BM sözleşme organları, özel tematik raportörleri (özel usuller) ve diğer UNDP, UNICEF gibi BM ajanslarının sağladığı bilgilerden oluşturduğu 10 sayfalık derleme • BM İnsan Hakları Komiserliği’nin sivil toplum kuruluşlarının sunduğu raporlardan oluşturduğu 10 sayfalık rapor Yukarıda anılan bu belgeler, BM Yüksek Komiserliği’nin internet sitesinde Çalışma Grubu toplantısından altı hafta önce yayınlanır.

Faliyetler-Açıklamalar

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ (29-30 KASIM 2021)

0
İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU(İHOP) EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ (29-30 KASIM 2021) İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM...

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ)  tavsiyelerinin uygulanmasının izlenmesine yönelik...

BM İnsan Hakları Mekanizmaları

CEDAW KOMİTESİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN NİHAİ GÖZLEM RAPORUNU YAYINLADI

0
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin taraf devletler tarafından uygulanmasını inceleyen ve tavsiyelerde bulunan CEDAW Komitesi, 13 Haziran - 1 Temmuz 2022...

BM ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

0
BM Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye'nin birleştirilmiş dördüncü ve beşinci periyodik raporlarına ilişkin olarak Konu Listesi'ni hazırladı. Hazırlık sürecine, 23 sivil toplum kuruluşu raporlarını sunarak...

Raporlar