EPİ SÜREÇLERİ

Devletlerin insan hakları durumuna ilişkin inceleme İsviçre’nin Cenevre kentinde bir Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte ve yaklaşık 3,5 saat sürmektedir. İnceleme Sürecine esas olan belgeler: Devletlerin insan hakları performansı incelenirken üç temel belge esas alınır: • Ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin olarak Devlet tarafından hazırlanmış olan 20 sayfalık Ulusal Rapor, • BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin BM sözleşme organları, özel tematik raportörleri (özel usuller) ve diğer UNDP, UNICEF gibi BM ajanslarının sağladığı bilgilerden oluşturduğu 10 sayfalık derleme • BM İnsan Hakları Komiserliği’nin sivil toplum kuruluşlarının sunduğu raporlardan oluşturduğu 10 sayfalık rapor Yukarıda anılan bu belgeler, BM Yüksek Komiserliği’nin internet sitesinde Çalışma Grubu toplantısından altı hafta önce yayınlanır.

Faliyetler-Açıklamalar

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ (29-30 KASIM 2021)

0
İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU(İHOP) EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ (29-30 KASIM 2021) İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM...

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ)  tavsiyelerinin uygulanmasının izlenmesine yönelik...

BM İnsan Hakları Mekanizmaları

CEDAW KOMİTESİ

0
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin taraf devletler tarafından uygulanmasını inceleyen ve tavsiyelerde bulunan CEDAW Komitesi, 13 Haziran - 1 Temmuz 2022...

Raporlar