Dördüncü EPİ Döngüsünde Ara Dönem Raporlama Formu Türkçeleştirildi

Ara dönem raporları, Devletlerin EPİ tavsiyelerini uygulama konusunda hangi aşamada olduklarının değerlendirilmesine olanak tanır. Bu tür raporların hazırlanma süreci de en az sonuçları kadar önemlidir ve icracı Bakanlıklar, Devlet kurumları, yerel ve bölgesel Hükümetlerin yanı sıra UİHK ve sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlarla geniş çaplı istişarelere olanak sağlar.  Ara dönem raporları ayrıca Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK), STK’lar ve BM sistemi için savunuculuk, kurumsal yapılanma ve uygulama araçları ve stratejilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere uygulamaya yönelik attıkları adımları detaylandırma fırsatı sunar.

EPİ ara dönem raporları gönüllülük esasına dayandığından, Devletler ve diğer paydaşlardan tek tip bir metodoloji ve format kullanmaları istenemez. Ancak raporların yeknesak olması, Devletler ve paydaşlar için bir model raporu takip edebilecekleri için verimlilik yaratacaktır. Tekdüzelik aynı zamanda, özellikle tema bazında ülkeler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla alınan girdilerin kapsamlı tablolarda birleştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Son olarak, ortak yaklaşımlar, orta vadeli raporların hazırlanması için Devletler arasında uygulamaların paylaşılmasını da kolaylaştıracaktır.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından hazırlanan Ara Dönem Raporlama Formuna buradan erişilebilir:Dördüncü EPİ döngüsünde ara dönem raporlama