EPİ Sivil Toplum Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Ankara’da 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi

Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) mekanizmalarının tanıtılması, STK’ların EPİ mekanizmaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sürece dahil olmalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında Sivil Toplum Ortak Çalışma Grubuna dahil olan yeni örgütlerle EPİ mekanizmaları konusunda farkındalıklarının arttırılması, çalışma ilkelerinin ve ara rapor metodolojisinin belirlenmesi amacıyla Ankara’da, 1 gün süren yüz yüze toplantı 24 Ocak 2023’te gerçekleştirilmiştir. 12 örgüt temsilcisi toplamda 15 kişinin katıldığı toplantıda; ara rapor hakkında genel bilgilendirme; süreç ve şimdiye kadar yapılanlar; yapılanma; alınan ve alınabilecek destekler; içerik; genişleme stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.