BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi-Türkiye’nin İkinci Periyodik Raporu Türkçe’ye çevrildi!

Türkiye 2003 yılından bu yana Birleşmiş Milletler’in temel sözleşmelerinin başında gelen Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin tarafıdır. Bu Sözleşmenin 28. Maddesi ile oluşturulan İnsan Hakları Komitesinin denetim yetkisi kapsamında Türkiye’nin Sözleşmede belirtilen zaman dilimlerinde (Sözleşmeye taraf oldukları ilk bir yıl içinde, daha sonra da her beş yılda bir) Komite’ye rapor verme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

İnsan Hakları Komitesi, Türkiye’nin ilk periyodik raporunu (CCPR/C/TUR/1) 17 ve 18 Ekim 2012 tarihlerinde yapılan 2927, 2928 ve 2929. toplantılarında (CCPR/C/SR/2927, 2928 ve 2929) değerlendirmiştir. 30 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2944. toplantısında (CCPR/C/SR/2944) sonuç gözlemlerini kabul etmişti. Nihai Gözlemlerin son paragrafında Komite, Türkiye’den,  31 Ekim 2016 tarihinde sunması gereken bir sonraki periyodik raporunda, tüm tavsiyeleri ve bir bütün olarak Sözleşme hakkında spesifik ve güncel bilgiler sunmasını talep etmişti.

2016 yılında rapor vermeyen Türkiye, İnsan Hakları Komitesi tarafından 25 Ağustos 2021  tarihinde kendisine gönderilen “konu listesi” temelinde (BM Medeni ve siyasi haklar komitesi_Sorular) raporunu 3 Ağustos 2022 tarihinde Komiteye göndermiştir. 28 Nisan 2023 tarihinde BM’nin ilgili sayfasında yayımlanan raporun Türkçesine buradan ulaşabiliriniz. CCPR_C_TUR_2_TÜRKİYE RAPORU