EPİ: Sivil Toplum Çalışma Grubu Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi

National Endowment for Democracy (NED) tarafından desteklenen Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) mekanizmalarının tanıtılması, STK’ların EPİ mekanizmaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sürece dahil olmalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında EPİ mekanizmaları hakkında genel bilgilendirme, veri tabanı izleme ve veri toplama yöntemleri ve de raporlama konularında düzenlenen 3 gün süren kapasite geliştirme çalıştayı 14-16 Temmuz 2023 tarihlerinde, Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.  Çalıştayın konu başlıkları katılımcıların da öncelikli ihtiyaçlarına göre birlikte belirlenmiştir. Çalıştaya ittifakta yer almayan Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren STÖ’ler de davet edilmiştir. 35 STÖ temsilcinin katılımıyla, çalıştayın sonunda veri toplama ve ara değerlendirme raporu hazırlama süreçlerine yeni örgütlerin de katılımının sağlanması ve mevcut ittifakla veri toplama ve ara değerlendirme raporu süreci hızlandırılmıştır.  Çalıştayın ana başlıkları şu şekildedir:

 • BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması
 • 2020 Tavsiyelerinin İzlenmesi
 • İzleme Hedeflerinin Belirlenmesi, Önceliklendirilmesi
 • İzleme Araçlarının ve Metedolojisinin Belirlenmesi
 • Veri Toplama Süreçleri
 • 2020 Tavsiyelerinin Uygulamasının İzlenmesi
 • İzleme Alanlarının Netleştirilmesi
 • Önceki Deneyimlerden Çıkarımlar
 • Grup Çalışmaları Veri Toplama
 • Ara Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
 • Kanıt Temelli Raporlama ve Savunuculuk
 • Etkileşim Ağının Güçlendirilmesi
 • Değerlendirme ve Kapanış