BM Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye’nin Sözleşme kapsamındaki performansına ilişkin Nihai Gözlem ve Tavsiyeleri içeren Raporu Yayınlandı

Türkiye’nin birleştirilmiş dördüncü ve beşinci periyodik raporlarını 17 ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan 2714. ve 2715. toplantılarında değerlendiren BM Çocuk Hakları Komitesi, 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2728. toplantısında kabul edilen sonuç gözlemleri ve tavsiyeleri raporunu 2 Haziran 2023 tarihinde yayınladı.  Sonuç gözlemlerinin gayrı resmi tercümesi için CRCCTURCO4-5_52894_TUR _Revize 14.6.23

Raporun, Zararlı Uygulamalar başlığı altında 30. paragrafında aşağıdaki tavsiye de yer aldı.

“30. Taraf Devlette, Suriyeli mülteci kız çocuklarının orantısız bir şekilde maruz kaldığı çocuk yaşta evlilik uygulamasının devam ettiğini kaydeden Komite, Evrensel Periyodik İncelemesinin [1] üçüncü döngüsünde kabul edilen tavsiyeler doğrultusunda, ayrıca Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin 31 sayılı ortak genel tavsiyesini/Çocuk Hakları Komitesinin (2019) zararlı uygulamalarla ilgili 18 sayılı Genel Yorumunu hatırlatarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5.3 sayılı hedefini dikkate alarak, Taraf Devlet’e aşağıdaki tavsiyelerde bulunur
a) Asgari evlilik yaşı, istisnasız 18 olarak uygulanmalıdır.
b) Taraf Devlet; Erken Yaşta ve Zorla Evliliğin Önlenmesine İlişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planını kabul ederek koordinasyon mekanizmalarındaki boşlukları gidermeli, mağdurlar için koruma planları oluşturmalı, tüm illerin çocuk yaşta evliliklerle mücadele için eylem planları benimsemesini sağlamasını ve mülteci toplulukları hedef alarak çocuk yaşta evliliğin kız çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlığı ve refahı üzerindeki zararlı etkileri konusunda farkındalık yaratma kampanyalarını güçlendirmelidir.”

[1] A/HRC/44/14, para. 45.34, 45.227, 45.241, 45.242, 45.243, 45.247, 45.248, 45.263.