CEDAW KOMİTESİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN NİHAİ GÖZLEM RAPORUNU YAYINLADI

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin taraf devletler tarafından uygulanmasını inceleyen ve tavsiyelerde bulunan CEDAW Komitesi, 13 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 82. oturumunda Türkiye’nin sekizinci dönem raporunu gözden geçirdi. Türkiye CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulunun da içinde bulunduğu 18 sivil toplum kuruluşu Komite’ye  kendi değerlendirmelerini ve tavsiyelerini içeren raporlar sundular. CEDAW Komitesi’nin değerlendirme ve tavsiyelerini içeren Nihai Gözlem Raporu 12 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı. (Nihai Gözlem Raporunun İHOP tarafından gerçekleştirilen gayri resmi tercümesine buradan erişebilirsiniz: CEDAW_Nihai Gözlem Raporu_2022)

Komite, Türkiye’yi öncelikli olarak iki yıl içinde Nihai Gözlem Raporunun 31(a), 38(a) ve 40(a) paragraflarında yer alan tavsiyeleri uygulamak için atılan adımlar hakkında yazılı bilgi sağlamasını talep etti. Bunlar, Türk Ceza Yasasının 29. maddesinde değişiklik yapılmasını, başta etnik azınlıklara mensup kadınlar ve engelli kadınlar olmak üzere kadınların TBMM’de, yerel karar organlarında, hükümette, kamu hizmetlerinde ve dış ilişkiler hizmetlerinde eşit temsilini sağlayacak geçici özel önlemler alınmasını, ve kadın insan hakları savunucularının, avukatların ve gazetecilerin meşru faaliyetlerini özgürce gerçekleştirmelerini sağlanması ve kadınların insan haklarını savunmaları için elverişli bir ortam yaratılmasını içeriyor.

Komite, Türkiye’yi 9. periyodik raporunu Temmuz 2026’da geciktirmeden sunmaya davet etti.