2020 Tavsiyelerinin Uygulanması: 45.14 Nolu Tavsiye (İklim Değişikliğine Dair Paris Anlaşmasının Onaylanması)

2020 yılı tavsiyeleri arasında yer alan ve Türkiye’nin not ettiği “45.14 İklim Değişikliğine dair Paris Anlaşması’nın onaylanması ve uygulanmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması”  tavsiyesi kısmen yerine getirildi.

TBMM Genel Kurulu tarafından 6 Ekim2021 tarihinde onaylanması uygun bulunan Paris Anlaşması (7335 sayılı Kanun) 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Anlaşmayı aşağıda yer alan bir beyan ile onayladı.

Türkiye Cumhuriyeti, 9 Mayıs 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi *ve Paris Anlaşmasında, açıkça ve kesin olarak kabul edilen “hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler” temelinde ve Sözleşmenin Taraflar Konferansında kabul edilen 26/CP.7, 1/CP.16, 2/CP.18 ve 21/CP.20 sayılı kararlarını hatırlatarak, Paris Anlaşmasını gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde, Anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder”.

Sözleşme’nin onaylanmasının ardından,  13 Nisan 2023 tarihinde Güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nı BM İklim Sözleşmesi Sekreteryasına* iletmiştir.

Katkı Beyanının Türkçe ve İngilizce metinleri için bkz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı