EPİ-Sivil Toplum Ortak Çalışma Grubu 20 Ekim 2022 tarihinde Çevrimiçi Toplantısı Gerçekleştirildi

National Endowment for Democracy (NED) tarafından desteklenen, Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) mekanizmalarının tanıtılması ve STK’ların EPİ mekanizmaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sürece dahil olmalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, halihazırda 2020 EPİ tavsiyelerini izlemek üzere bir araya gelen, İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Hak İnisiyatifi (Hİ), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Hafıza Merkezi (HM), Eşit Haklar İzleme Derneği (EŞHİD), Fikir Sanat Atölyesi (FİSA), KAOS_GL, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), İnsan Hakları Okulu (İHO),  Kadın Koalisyonu, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve Yurttaşlık Derneği (YD) örgütleri ile görüşmeler yapılmış ve bu örgüt temsilcileri ile 20 Ekim 2022 çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda; güncellenen tavsiyelerin tematik listesi incelenmiş, EPİ süreci hakkında genel bilgilendirme yapılmış, rapor metodolojisi, genişleme stratejileri konuşulmuştur. Türkiye’nin performansı hakkındaki ortak rapor için her bir örgütün kendi alanlarındaki tavsiyelerin nasıl uygulandığına dair hazırlayacakları ve paylaşacakları raporlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve  genişleme stratejileri, çalışma ilkeleri, raporun metodolojisi ve ittifaka dahil olacak örgütlerin hangi örgütler olacağı konuları tartışılmıştır.