BİLGİ NOTU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ- KADINA KARŞI VE EV İÇİ ŞİDDET

 2015 yılında verilen tavsiyelerin önemli bir bölümü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin güçlendirilmesine ve kadınlara karşı ve ev içi şiddetin önlenmesinde etkili tedbirlerin alınmasına yöneliktir. 

 Türkiye’ye toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında; “Toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem programının uygulanması”, “Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarının iyileştirilmesi”, “Kadın istihdamının geliştirilmesi”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmek üzere kaynak ayrılması”, “Kırsal alanda kadınların durumunun iyileştirilmesi”, “Kadınların hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz kalmadan güvenli kürtaj olma yasal haklarından uygulamada yararlanabilmelerinin sağlanması” tavsiyeleri verilmiştir. 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ